Szerző

dr. Tóth Endre, dr. Szabó Ildikó, dr. Parlagi Mátyás, dr. Németh László

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul célja és tartalma

A modul célja az Országgyűlés 2013. február 11-én elfogadott, 2014. március 15-től hatályos 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Hatodik könyvének bemutatása

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul leckéi

Leckék

  1. A kártérítési felelősség általános szabálya és közös szabályai
  2. Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért
  3. Felelősség a más személy által okozott kárért
  4. Felelősség a vétőképtelen személy által okozott kárért
  5. Felelősség a közhatalom gyakorlásával okozott kárért
  6. A termékfelelősség
  7. Felelősség az épületkárokért
  8. Az állattartás körében okozott kár
  9. Kártalanítás jogszerű károkozásokért

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul irodalomjegyzéke

Kötelező irodalom

Vissza a tartalomjegyzékhez

Kulcsszavak

PTK, Hatodik könyv, Szerződésen kívüli károkozás

következő oldal