PTK Első könyv: Bevezető rendelkezések

PTK Második Könyv: Az ember mint jogalany (jogképesség és cselekvőképesség)

PTK Második könyv, Harmadik rész: Személyiségi jogok

PTK Harmadik könyv: A jogi személyek általános kérdései

PTK Harmadik Könyv: Gazdasági joganyag

PTK Negyedik könyv: Családjog

PTK Ötödik könyv: Dologi jog

PTK Hatodik könyv: Kötelmi jog - A kötelmek közös szabályai

PTK Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész

PTK Hatodik Könyv: Szerződésen kívüli károkozás

PTK Hetedik könyv: Öröklési jog